BAO BÌ CHẾ PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE CARDOCORZ

 

Chế phẩm CARDOCORZ được đóng gói bởi hộp bao bì có màu chủ đạo là màu cam. Bao gồm 6 mặt như hình ảnh sau:

Mặt trước:

Hình ảnh mặt trước bao bì của chế phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

Hình ảnh mặt trước bao bì của chế phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

Mặt sau:

Hình ảnh mặt sau bao bì chế phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

Hình ảnh mặt sau bao bì chế phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

Mặt trên:

Hình ảnh mặt trên bao bì thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

Hình ảnh mặt trên bao bì thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

Mặt dưới:

Mặt bên trái:

Mặt bên trái hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

Mặt bên trái hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz bao gồm thành phần, công dụng và hướng dẫn sử dụng chế phẩm

Mặt bên phải:

Mặt bên phải hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

Mặt bên phải hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cardocorz

0243 9036266