Dong Riềng Đỏ

  • Những nghiên cứu hóa học về thực vật chi Canna

    Những nghiên cứu hóa học về thực vật chi Canna

    28/01/2016 - Lượt xem: 2735
    Số loài cây của chi Canna L không nhiều, mà hầu hết là cây cảnh nên những nghiên cứu về hóa học gần như còn bỏ trống. Trong số những loài của chi Canna L đã biết, chủ yếu là cây Canna edulis có củ cho tinh bột nên được nghiên cứu nhiều về tính chất hóa lý của tinh bột.
0243 9036266