Xác định độc tính cấp và bán trường diễn của dịch chiết từ thân - củ cây Dong riềng đỏ bằng phương pháp mô học trên phủ tạng động vật thí nghiệm

28/01/2016 - Lượt xem: 1702

Phương pháp nghiên cứu: tim gan thận thỏ, chuột lô chứng và lô gây độc được làm tiêu bản trong cùng điều kiện, được so sánh bởi cùng 1 người nghiên cứu, trên cùng 1 loại kính hiển vi chụp ảnh tiêu bản đánh giá sự biến đổi về phương diện mô học.

Tạp chí Y học thực hành (612-613) số 7/2008

Tác giả: Bs Hoàng Sầm – Đại học Y Dược Thái Nguyên

Đối tượng nghiên cứu: tạng phủ động vật thí nghiệm sau khi uống liều thuốc thử gây độc cấp và bán trường diễn bằng dịch chiết dong riềng đỏ

Chuột thí nghiệm trong nghiên cứu xác định độc tính của Dong riềng đỏ bằng phương pháp mô học

Chuột thí nghiệm trong nghiên cứu xác định độc tính của Dong riềng đỏ bằng phương pháp mô học

Vật liệu nghiên cứu: kính hiển vi chụp ảnh nhuộm HE, các dụng cụ làm tiêu bản mô học tim, gan, thận thỏ, chột đã gây độc.

Phương pháp nghiên cứu: tim gan thận thỏ, chuột lô chứng và lô gây độc được làm tiêu bản trong cùng điều kiện, được so sánh bởi cùng 1 người nghiên cứu, trên cùng 1 loại kính hiển vi chụp ảnh tiêu bản đánh giá sự biến đổi về phương diện mô học.

Chuột được giết mổ sau 7 ngày quan sát , cả lô chứng và lô trị uống liều gây độc cấp không chết lấy từ tim, gan, thận để làm tiêu bản.

Thỏ cả lô chứng và lô trị được giết mổ quan sát đại thể sau 30 ngày thì nghiệm lấy tim, gan, thận làm tiêu bản mô học so sánh với lô chứng

Kết luận:

Trong mô hình nhiễm độc cấp Dong riềng đỏ, tim chuột nhắt trắng không thay đổi cấu trúc ở mức vi thể, không thấy có hình ảnh bị nhiễm độc

Trong mô hình nhiễm độc bán trường diễn Dong riềng đỏ, có tình trạng sung huyết dãn mao mạch trong mô cơ tim thỏ. Liều DRD càng cao thì tình trạng sung huyết càng nặng và lan tỏa. Không thấy biến đổi cấu trúc hình thái động mạch vành và sợi cơ tim.

Cardocorz là chế phẩm dạng viên nén được sản xuất từ dịch chiết cây dong riềng đỏ của người dân tộc Dao, được nghiên cứu bởi bác sĩ Hoàng Sầm hiện là Viện trưởng Viện Y học Bản địa, cùng với sự giúp đỡ của hơn 10 vị Giáo Sư, Tiến Sĩ đầu ngành nghiên cứu với đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp bộ mang mã số 2005-04-46TĐ. Chế phẩm Cardocorz đã được bộ y tế cấp phép với công dụng: Giúp tăng cường lưu thông khí huyết, làm tan huyết khối, giúp phòng ngừa thiếu máu cơ tim và các nguy cơ đau thắt ngực, hẹp tắc mạch vành* hiệu quả.

Biên tập bởi: Bs Hoàng Đôn Hòa

0243 9036266