Khái quát về thực vật học họ Dong riềng Cannaceae

28/01/2016 - Lượt xem: 4991

Chi Canna L ở Việt Nam tìm thấy 5 loài. Loài dong riềng thuộc giới Plantae, ngành Magnoliophyta, lớp Liliopsida, phân lớp Zingiberidae, bộ Zingiberales, họ Cannaceae.

Họ Cannaceae chỉ có 1 chi là Canna L là thực vật 1 lá mầm với 50 loài và hàng trăm thứ phân bố khắp thế giới, tập trung chủ yếu ở Châu Mỹ và các vùng nhiệt đới. Phổ biến là C.flaccida (Salisb), C.x generalis. (bailey-pros.p), C. glauca.L, C.indica, C. lambertii (Lindl), C. neglecta (Steud), C. pertusa (urban), C. sylvestris (roscoe),  C. lutae (P.mill).

Chi Canna L ở Việt Nam tìm thấy 5 loài

 
STT Tên khoa học Tên địa phương Hình ảnh
1 Canna edulis – KurCanna edulis Ker – Gawl Dong riềng, chuối củ, khoai đao, khoai riềng
2 Canna generalis Bai (Canna hybrid Forst) Ngải hoa, Hoa dong lai, chuối hoa lai  
3 Canna glauca L Phấn mỹ nhân tiêu  
4 Canna indica L (Canna orientalis Rosc) Chuối hoa  
5 Canna sylvestris Rosc Ngải hoa đỏ  

Ths. Mai Thị Phương Giang

Biên tập Cardocorz - Dong riềng đỏ

02439036266